Hoe kan ik feedback of een klacht indienen? Afdrukken

Zaurus hecht aan tevreden relaties en we werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze producten en dienstverlening.

 

Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien je ontevreden bent over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen we je nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Jouw feedback of klacht nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken we met jou naar een passende oplossing.

 

Feedback

Heb je feedback met betrekking tot onze producten en/of dienstverlening, stuur ons een mail met jouw feedback via feedback@zaurus.nl. Wij zullen binnen vijf werkdagen reageren op jouw feedback.


Informele klacht - Telefonisch oplossen

Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost. Wij verzoeken je daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak.

Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat je eerst probeert om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. 

Lukt dit niet of heb je redenen om dit niet te willen, dan kan je ook contact opnemen met de directie via feedback@zaurus.nl ter attentie van Niels Greidanus.

 

Formele klacht - Schriftelijke klachtenprocedure

Is jouw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens jou niet voor een gesprek, dan kan je de klacht formeel, schriftelijk indienen. Dit kan via het mailadres feedback@zaurus.nl.

Overigens kan je er ook voor kiezen om de klacht telefonisch door te geven aan een van de werkzame personen binnen ons kantoor. Vermeld daarbij nadrukkelijk dat je de klacht wilt laten behandelen via de officiële klachtenprocedure. Deze persoon zal jouw klacht registreren en bespreken met de directie.

 

Verloop klachtenprocedure

De klachtenprocedure verloopt als volgt: Zaurus zal jouw klacht binnen 14 dagen behandelen en met jou en de andere betrokkenen overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt het niet om binnen enkele dagen inhoudelijk te reageren, dan zal in ieder geval binnen enkele dagen na de ontvangst jouw klacht worden bevestigd. In de meeste gevallen zal ook contact met je worden opgenomen om te overleggen over de verdere stappen. Ook kan om een nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd.

Doelstelling is om jouw klacht in ieder geval binnen drie weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan wordt je over de reden daarvan geïnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvang je na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

 

Overige aspecten klachtenregeling

Alle aspecten van de afhandeling van jouw klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan. In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele, onafhankelijke instanties. Met het indienen van jouw formele klacht wordt daarom om jouw toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele deskundigen. Zoals bij ons gebruikelijk vragen wij hen voor geheimhouding te tekenen.

 

Indien je feedback of een klacht hebt en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. Je geeft ons hiermee immers een kans om te verbeteren. Je kan ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde feedback en klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en onze uiterste best doen om maatregelen te nemen om herhaling van het betreffende probleem te minimaliseren.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.
×

Some text in the Modal..