Of gebruikers een disclaimer te zien krijgen, is afhankelijk wat de zorgorganisatie heeft ingesteld. In Zaurus is het mogelijk om een disclaimer in te stellen. Deze wordt dan bovenin de chat getoond. 


Voor onze eigen organisatie ziet deze er bijvoorbeeld als volgt uit:

“Zaurus is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 72991941. Op alle diensten die wij leveren zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. De informatie verzonden in deze conversatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en / of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht te vernietigen.”