Rechten voor betrokkenen

Welke rechten heb ik m.b.t. mijn persoonsgegevens?
De AVG stelt dat u bepaalde rechten heeft m.b.t. uw persoonsgegevens, waaronder:  Recht op inzage (artikel 15 AVG). U heeft het recht de persoonsgegeve...
Vr, 21 Mei, 2021 at 4:15 PM
Hoe kan ik mijn "Recht op transparantie" uitoefenen?
U heeft recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen (artikel 12 AVG). U wilt graag weten hoe wij uw persoonsgegevens gebrui...
Vr, 21 Mei, 2021 at 4:49 PM
Hoe kan ik mijn "Recht op inzage" uitoefenen?
Recht op inzage. Dat is het recht om onder meer een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.  Gebruik de voorbeeldbrief van d...
Vr, 21 Mei, 2021 at 5:18 PM
Hoe kan ik mijn "Recht op rectificatie" uitoefenen?
Recht op rectificatie. Het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten wijzigen. Gebruik de voorbeeldbrief van de Autoriteit P...
Vr, 21 Mei, 2021 at 5:19 PM
Hoe kan ik mijn "Recht op gegevenswissing" uitoefenen?
Recht op gegevenswissing. U heeft het recht om ‘vergeten’ te worden. Uw gegevens worden dan verwijderd. Gebruik de voorbeeldbrief van de Autoriteit Pers...
Vr, 21 Mei, 2021 at 5:20 PM
Hoe kan ik mijn "Recht van bezwaar" uitoefenen?
Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Een gebruiker tekent verzet aan tegen het verwerken van zijn of haar persoonsgegevens door Zaurus...
Vr, 21 Mei, 2021 at 5:16 PM
Wat moet ik doen als een patiënt verzoekt om inzage, afschrift, correctie, aanvulling, verwijdering, vernietiging of verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens?
Indien een patiënt of cliënt zijn rechten met betrekking tot persoonsgegevens uitoefent, dan kunt u in dit geval het beste de functionaris gegevensbeschermi...
Vr, 21 Mei, 2021 at 5:20 PM
Hoe kan ik mijn "Recht op beperking verwerking" uitoefenen?
Recht op beperking van de verwerking. In sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken; wat...
Vr, 21 Mei, 2021 at 5:15 PM
Hoe kan ik mijn "Recht op dataportabiliteit" uitoefenen?
Het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens). Indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u ve...
Vr, 21 Mei, 2021 at 5:15 PM
Ik heb een klacht over de verwerking van mijn persoonsgegevens.
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Omdat u vindt dat Zaurus niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens? Of omdat u bijvoorbeel...
Vr, 21 Mei, 2021 at 5:11 PM
×

Some text in the Modal..