Rechten voor betrokkenen

Welke rechten heb ik m.b.t. mijn persoonsgegevens?
De AVG stelt dat u bepaalde rechten heeft m.b.t. uw persoonsgegevens, waaronder:  Recht op inzage. Dat is het recht om onder meer een kopie te ontvange...
Vr, 27 Nov, 2020 at 2:14 PM
Hoe kan ik mijn "Recht op transparantie" uitoefenen?
U heeft recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen. U wilt graag weten hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en/of verwerk...
Vr, 27 Nov, 2020 at 2:15 PM
Hoe kan ik mijn "Recht op inzage" uitoefenen?
Recht op inzage. Dat is het recht om onder meer een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.  Stuur een mail aan de Functiona...
Vr, 27 Nov, 2020 at 2:16 PM
Hoe kan ik mijn "Recht op rectificatie/aanvulling" uitoefenen?
Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten wijzigen. Stuur een mail aan de Functiona...
Vr, 27 Nov, 2020 at 2:16 PM
Hoe kan ik mijn "Recht op vergetelheid" uitoefenen?
Recht op vergetelheid. U heeft het recht om ‘vergeten’ te worden. Uw gegevens worden dan verwijderd. Stuur een mail aan de Functionaris Gegevensbescherm...
Vr, 27 Nov, 2020 at 2:16 PM
Hoe kan ik mijn "Recht op bezwaar verwerking persoonsgegevens" uitoefenen?
Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Een gebruiker tekent verzet aan tegen het verwerken van zijn of haar persoonsgegevens door Zaurus...
Vr, 27 Nov, 2020 at 2:17 PM
Wat moet ik doen als een patiënt verzoekt om inzage, afschrift, correctie, aanvulling, verwijdering, vernietiging of verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens?
Indien een patiënt of cliënt zijn rechten met betrekking tot persoonsgegevens uitoefent, dan kunt u in dit geval het beste de functionaris gegevensbeschermi...
Vr, 27 Nov, 2020 at 2:17 PM
×

Some text in the Modal..