Informatiebeveiligingsbeleid

Hoe worden de medewerkers van Zaurus geïnformeerd/getraind in de toepassing van informatiebeveiliging? Welke rol speelt de directie hierin?
Ja, Zaurus heeft een Chief Information Security Officer (CISO) in dienst welke verantwoordelijk is voor de informatiebeveiliging van de organisatie. De CIS...
Di, 31 Mrt, 2020 at 2:58 PM
Hebben medewerkers van Zaurus een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten overleggen? Wordt dit ook uitgevraagd bij nieuwe medewerkers?
Ja, Zaurus doet bij aanname van personeel een personeelsscreening. Dit houdt in dat wordt getoetst of iemand de juiste diploma’s heeft, een VOG bezit en een...
Di, 31 Mrt, 2020 at 2:58 PM
Moeten medewerkers van Zaurus een geheimhoudingsverklaring ondertekenen? Blijft deze ook geldig na uitdiensttreding?
Ja, alle medewerkers moeten een geheimhoudingsverklaring tekenen. De geheimhoudingsverklaring heeft geen eindtermijn en blijft hierdoor een leven lang geldi...
Do, 23 Apr, 2020 at 3:19 PM
Hanteert Zaurus als organisatie een clear screen en clean desk beleid?
Ja. Dit staat in het informatiebeveiligings- en privacybeleid en hier wordt periodiek en ad-hoc op getoetst door de Chief Information Security Officer. Ook ...
Zo, 18 Okt, 2020 at 4:13 PM
×

Some text in the Modal..