Datalekken en gegevensbescherming

Wie kan zich beroepen op de Functionaris Gegevensbescherming van Zaurus?
U mag te allen tijde een beroep doen op de FG in geval van vragen over privacy (hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om). Indien de FG u niet verder kan hel...
Vr, 9 Okt, 2020 at 4:33 PM
Wat zijn de taken van een functionaris gegevensbescherming?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) biedt een gemoderniseerd, op verantwoording gebaseerd kader voor de naleving van regels inzake gegevens...
Vr, 9 Okt, 2020 at 4:41 PM
Hoe gaat Zaurus om met datalekken?
Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij Zaurus zonder dat dit onze intentie was of zonder d...
Vr, 9 Okt, 2020 at 4:51 PM
×

Some text in the Modal..