De exacte persoonsgegevens die door Zaurus verwerkt worden, staan benoemd in bijlage 1 van de verwerkersovereenkomst. Graag verwijzen wij u graag naar de verwerkersovereenkomst met Zaurus.