Zaurus verwerkt het ServerID gedurende een sessie van een websitebezoeker. Na de sessie (i.e. sluiten browser) wordt deze informatie verwijderd. Deze cookie wordt gebruikt om de bezoeker toe te wijzen aan een specifieke server - deze functie is nodig voor de functionaliteit van de website (i.e. werking van de chat op de website). Deze cookie wordt dan ook aangemerkt als essentieel (i.e. functioneel). Omdat het gaat om een functionele cookie, die geen inbreuk maakt op de privacy, is voor het plaatsen van deze cookie geen toestemming van de betrokkene vereist. Voor meer informatie over cookies verwijst Zaurus graag naar:

https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/telecommunicatie/internet/cookies

https://wetten.overheid.nl/BWBR0009950/2020-12-21#Hoofdstuk11


Afbeelding met tekst

Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Een tip vanuit Zaurus is om periodiek een controle uit te oefenen op de cookies die uw website gebruikt. Dit kunt u bijvoorbeeld kosteloos doen via de website “Cookiebot”: https://www.cookiebot.com/en/