Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Omdat u vindt dat Zaurus niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens? Of omdat u bijvoorbeeld inzage of rectificatie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met de reactie? Dien uw klacht in bij de functionaris gegevensbescherming via fg@zaurus.nl of bij de kwaliteitsfunctionaris via feedback@zaurus.nl.

Komen we er samen niet uit, dan heeft u verschillende mogelijkheden. U kunt een privacyklacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Ook kunt u ervoor kiezen om naar de rechter te gaan.