U heeft recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen (artikel 12 AVG).


U wilt graag weten hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en/of verwerken. Deze informatie kunt u terugvinden in onze privacyverklaring op de website.

https://zaurus.nl/privacyverklaring/


Heeft u naar aanleiding van de privacyverklaring nog vragen en/of opmerkingen, dan kunt u het beste contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van Zaurus via fg@zaurus.nl


Graag verwijzen wij naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie over het recht op transparantie:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/recht-op-informatie