Hoe kan ik mijn "Recht van bezwaar" uitoefenen? Afdrukken

Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Een gebruiker tekent verzet aan tegen het verwerken van zijn of haar persoonsgegevens door Zaurus. 


Gebruik één van de voorbeeldbrieven van de Autoriteit Persoonsgegevens 

Direct marketing:

Specifiek:


Of stuur een mail aan de functionaris gegevensbescherming (fg@zaurus.nl) en vermeld daarin uw:

  • voornaam;
  • achternaam;
  • mailadres.
  • voeg een motivering toe (welke gegevens mogen niet verwerkt worden en wat is uw bezwaar?).

Er zal door de FG zo snel mogelijk een afspraak met u worden gemaakt, in elk geval binnen één maand. 


Bij de FG kunt u ook terecht voor eventuele vragen aangaande dit onderwerp. Zaurus zal binnen een termijn van één maandaan uw verzoek voldoen dan wel uw verzoek (gemotiveerd) afwijzen. 


Let op! Indien Zaurus optreedt als verwerker, dan zal de FG de verwerkingsverantwoordelijke in kennis stellen van uw verzoek en gezamenlijk met de verwerkingsverantwoordelijke uw verzoek oppakken.


Let op! Indien u een verzoek doet als vertegenwoordiger, stuur dan een door de patiënt ondertekende schriftelijke machtiging mee evenals een kopie van het identiteitsbewijs of het paspoort van de patiënt. Indien u wettelijk vertegenwoordiger bent, kunt u in plaats van een machtiging de gerechtelijke verklaring meesturen waarin u bent benoemd. In andere gevallen van vertegenwoordiging zal nader overleg plaatsvinden tussen de vertegenwoordiger, Zaurus (en de verwerkingsverantwoordelijke).


Graag verwijzen wij naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie over het recht van bezwaar:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/recht-van-bezwaar

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.
×

Some text in the Modal..