De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) biedt een gemoderniseerd, op verantwoording gebaseerd kader voor de naleving van regels inzake gegevensbescherming in Europa. De functionaris voor de gegevensbescherming (FG) speelt een fundamentele rol in het creëren van een cultuur van gegevensbescherming binnen de organisatie en helpt ook bij de implementatie van essentiële elementen uit de AVG, zoals:

  •  de beginselen van gegevensverwerking;
  • de rechten van de betrokkenen;
  • gegevensbescherming door ontwerp en gegevensbescherming door standaardinstellingen;
  • register van verwerkingsactiviteiten;
  • beveiliging van de verwerking en melding van en communicatie over inbreuken met betrekking tot gegevens.


Zaurus heeft een FG welke zorgt dat bovengenoemde elementen goed geïntegreerd zijn binnen de bedrijfsprocessen en dat medewerkers continue aandacht hebben voor de beveiliging van persoonsgegevens. Heeft u nadere vragen over hoe wij dit vorm geven, aarzel dan niet om met de FG in contact te treden via: fg@zaurus.nl.