De AVG stelt dat u bepaalde rechten heeft m.b.t. uw persoonsgegevens, waaronder: 


  • Recht op inzage. Dat is het recht om onder meer een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. 
  • Recht op vergetelheid. U heeft het recht om ‘vergeten’ te worden. Uw gegevens worden dan verwijderd.
  • Recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten wijzigen.
  • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
  • Ten slotte heeft u recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen. 


De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het opvolgen van uw verzoek. In veel gevallen in Zaurus verwerker (raadpleeg uw verwerkersovereenkomst om na te gaan wie verwerkingsverantwoordelijke is) en kan zij niet veel anders doen, dan de verwerkingsverantwoordelijke in kennis te stellen. Echter, Zaurus kan wellicht ondersteunen bij de uitvoeren van het verzoek.


Neem contact op met onze functionaris voor de gegevensbescherming om meer te weten te komen over uw rechten of hoe Zaurus omgaat met binnengekomen verzoeken: fg@zaurus.nl