Welke rechten heb ik m.b.t. mijn persoonsgegevens? Afdrukken

De AVG stelt dat u bepaalde rechten heeft m.b.t. uw persoonsgegevens, waaronder: 


  • Recht op inzage (artikel 15 AVG). U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
  • Recht op rectificatie (artikel 16 AVG). U heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
  • Recht op gegevenswissing (artikel 17 AVG). U kunt verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
  • Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG):  in sommige gevallen kan worden verzocht om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens verwerken.
  • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 AVG): indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
  • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking (artikel 21 AVG): u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
  • Ten slotte heeft u recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen (artikel 12 AVG). 


Let op! De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor het indienen en opvolgen van uw verzoek. In veel gevallen is Zaurus de verwerker en de zorgorganisatie de verwerkingsverantwoordelijke. U kunt uw rechten dus uitoefenen via de zorgorganisatie waar u toebehoord. Zij zullen uw verzoek aan ons kenbaar maken, waarna wij hierop actie op zullen ondernemen. 


Een verzoek om informatie of uitoefening van een recht dient in beginsel binnen een maand te worden gehonoreerd. Indien dit niet mogelijk is, zal u binnen deze termijn daarvan op de hoogte worden gesteld. Informatieverstrekking is kosteloos.


Neem contact op met onze functionaris voor de gegevensbescherming om meer te weten te komen over uw rechten of hoe Zaurus omgaat met binnengekomen verzoeken: fg@zaurus.nlWas dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.
×

Some text in the Modal..