Het kan voorkomen dat de andere partij in een gesprek jou niet kan horen. Een mogelijke oorzaak hiervoor in macOS is dat het apparaat voor geluidsinvoer (de microfoon) niet als 'aanwezig' wordt herkend door je computer.


Controleer in “Systeemvoorkeuren > Geluid > Uitvoer” of er een microfoon wordt getoond in het overzicht - en zo ja, of dit inderdaad de microfoon is die je wilt gebruiken. Wanneer de gewenste microfoon niet getoond wordt in het overzicht, is vaak een herstart van je computer voldoende om dit te rectificeren.