Ja, alle medewerkers moeten een geheimhoudingsverklaring tekenen. De geheimhoudingsverklaring heeft geen eindtermijn en blijft hierdoor een leven lang geldig - dus ook na uitdiensttreding.