Hoe worden de medewerkers van Zaurus geïnformeerd/getraind in de toepassing van informatiebeveiliging? Welke rol speelt de directie hierin? Afdrukken

Ja, Zaurus heeft een Chief Information Security Officer (CISO) in dienst welke verantwoordelijk is voor de informatiebeveiliging van de organisatie. De CISO legt hierbij ook veel nadruk op kennisdeling onder medewerkers. Iedereen heeft eenzelfde kennisniveau van informatiebeveiliging. De medewerkers volgen verplichte E-Learning modules in dit kader en komen regelmatig bijeen voor kennisname van nieuwe en aangepaste processen. Het kennisniveau van medewerkers wordt jaarlijks getoetst door een onafhankelijke, interne én externe auditor.


De directie vindt kennis van informatiebeveiliging uitermate belangrijk. Om deze reden heeft zij ook een eigen CISO aangesteld en maakt jaarlijks budgetten beschikbaar voor awareness en beveiligingsmaatregelen die getroffen moeten worden om het communicatieplatform nog veiliger te maken. De CISO en de directie hebben wekelijks overleg om de stand van zaken te bespreken.

Was dit antwoord nuttig? Ja Nee

Feedback versturen
Het spijt ons dat we u niet hebben kunnen helpen. Als u feedback geeft, kunnen we het artikel verbeteren.
×

Some text in the Modal..