Ja. Dit wordt vastgelegd in een database. Logging gebeurt conform de norm NEN 7513.