Ja. Alle bewerkingen in Zaurus worden gelogd. Deze logs worden opgeslagen op een database waar slechts enkele medewerkers in kunnen. Logs worden frequent nagekeken op afwijkingen en bijzonderheden, zodat mogelijke beveiligingsdreigingen en -risico's snel in kaart kunnen worden gebracht en adequate actie ondernomen kan worden.