Indien een patiënt of cliënt zijn rechten met betrekking tot persoonsgegevens uitoefent, dan kunt u in dit geval het beste de functionaris gegevensbescherming van Zaurus benaderen via fg@zaurus.nl. De FG zal het verzoek met u meelezen en u hierin adviseren. 


Vanuit uw rol als verwerkingsverantwoordelijke heeft u namelijk de plicht om aan valide verzoeken te voldoen (m.b.t. rechten van personen in relatie tot de verwerking van hun persoonsgegevens), echter, Zaurus kan u hier mogelijk in ondersteunen.