Ja, Zaurus voldoet aan de eisen van de AVG. Dit doet zij o.a. door het implementeren van normen.


Zaurus voldoet aan de ISO 27001:2013 en NEN 7510:2017 normeringen. Deze dekken de wetgeving qua informatiebeveiliging. 


Echter, bovengenoemde norm ISO 27001 kent sinds kort een uitbreiding met eisen voor het organiseren en borgen van de privacy van persoonsgegevens. Zaurus is op dit moment bezig om zich te laten certificeren tegen de ISO 27701:2019 norm. De verwachting is dat deze eind 2020-begin 2021 behaald kan worden.