Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij Zaurus zonder dat dit onze intentie was of zonder dat dit wettelijk is toegestaan.


Heeft u te maken met een datalek vanuit Zaurus of vermoedt u dat er sprake is van een datalek, neem dan zo snel mogelijk contact op met de FG door een formulier voor beveiligingsincidenten in te vullen. Deze wordt zo spoedig mogelijk bekeken en onderzocht. Uiteraard zullen wij in dit proces frequent met u in contact blijven om u de stand van zaken toe te lichten. 


Datalek melden via het Zaurus-formulier, doet u hier:

https://support.zaurus.nl/nl/support/tickets/new


Indien na onderzoek blijkt dat er daadwerkelijk sprake is van een datalek, zal Zaurus de procedure van de Autoriteit Persoonsgegevens volgen. Er wordt bekeken of het incident gemeld moet worden bij de betrokkenen en moet worden gerapporteerd aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard spant Zaurus zich in om het datalek zo spoedig mogelijk te dichten door oplossingen door te voeren en schade te beperken.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de AP of neem contact op met Michelle Spit (FG van Zaurus) via michelle@zaurus.nl.


Website Autoriteit Persoonsgegevens (Datalekken)

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken