Zeker! Onze digitale assistenten kunnen gesprekspartners vragen om zich middels online verificatiediensten kenbaar te maken. Hiervoor wordt meestal iDIN of Idensys gebruikt. Meestal gebeurt het verifiëren van de identiteit voordat er data wordt doorgezet naar een menselijke medewerker, maar het kan ook elders in het proces. Zo weet de organisatie zeker dat ze met de juiste persoon spreken en wordt er geen persoonsdata doorgegeven aan derden.